ISIC AZS card

🇬🇧 ISIC AZS STUDENT CARD - How to do it?

 1. Go to the following website: https://azs.sorga.pl/rekrutacja#Czlonkowie
 2. Fill in your data:

 • Imię (First name)

 • Nazwisko (Last name)

 • Klub (Club Affiliation) --> KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 • Obywatelstwo polskie (Polish citizen? Tick “NIE”)

 • Obywatelstwo (Nationality)

 • Numer dokumentu tożsamości (ID number)

 • Data urodzenia (Date of birth)

 • Płeć (Sex) - kobieta (woman) / mężczyzna (man)

 • Telefon (Phone number in the format 48 000 000 000)

 • Data przystąpienia do AZS (Date of joining AZS)

 • Zdjęcie (Upload photo by clicking WGRAJ ZDJĘCIE)

 • RODZAJ legitymacji (Type of card) --> ISIC AZS

 • TYP legitymacji (Type of your card) --> tylko elektroniczna (only electronic - enough for starts in tournaments) or elektroniczna i fizyczna (electronic and physical card - optional)

 • Uczelnia/Szkoła (University) --> Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Numer legitymacji studenckiej/szkolnej (Number of MUL student card/index number/album number)

 • Skan legitymacji studenckiej/szkolnej (Scan/Photo of your MUL student card)

 • Sekcja główna (Main sport discipline)

 1. UBEZPIECZENIE (insurance variant):

 • Standard 6 500 PLN (fee: 70 PLN)

 • Komfort 25 000 PLN (fee: 120 PLN)

 • Sport 65 000 PLN (fee: 1020 PLN)

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności (Disability certificate?) - Nie posiadam (no) / Posiadam (yes)
 2. Tick all the necessary consents, type your email address and click "WYŚLIJ"
 3. Pay ONLINE
 4. Log in at https://azs.sorga.pl/ using the login and password sent to you by email (after the first log in you will need to set up a password).
 5. In section "LEGITYMACJE", after choosing the license for the proper academic year, you will see a prewiew of your ISIC AZS card on the right
 6. All done! Without papers, without leaving your house!